Valsts un pašvaldību lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

Ja esat saskāries ar valsts pārvaldes iestāžu darbību, kas, jūsuprāt, nav likumīga, izmantojiet Administratīvā procesa likumā paredzēto iespēju apstrīdēt un pārsūdzēt valsts pārvaldes iestādes izdoto administratīvo aktu vai rīcību! Ja jūs nepiekrītat valsts vai pašvaldības iestādes lēmumam (par īpašumtiesību, nodokļu, sociālajiem un citiem jautājumiem), atcerieties, ka jums ir iespēja aizstāvēt savas tiesības.

Mēs piedāvājam profesionāli un par pieņemamu samaksu sagatavot iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu valsts vai pašvaldības institūcijai, kā arī pieteikumu par administratīvā akta pārsūdzēšanu un citus dokumentus administratīvajai tiesai. Veiksim arī pārstāvību administratīvajā tiesā. Garantējam, ka sagatavotie tiesas un citi dokumenti būs labi argumentēti un pārliecinoši, un pārstāvība tiesā tiks veikta visaugstākajā kvalitātē. Mūsu birojs arī sniegs jums konsultāciju par iespējām aizstāvēt jūsu tiesības administratīvajā procesā.

Mums ir liela pieredze un teicamas zināšanas administratīvā procesa jautājumos. Pārstāvot klientus administratīvajā procesā tiesā, mūsu birojam ir izdevies sasniegt klientam labvēlīgus nolēmumus pat tādu kategoriju lietās, kurās bieži tiesu nolēmumi ir pieteicējiem nelabvēlīgi.

Piedāvājam juridisko palīdzību arī administratīvo pārkāpumu lietās, sagatavojot nepieciešamos dokumentus uzliktā administratīvā soda apstrīdēšanai un nodrošinot pārstāvību iestādē un tiesā atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.