Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.Jaunumi

Wednesday
Sep262012

Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem spriedumu lietā Mitkus pret Latviju

2012. gada 26. septembris, papildināts 2012. gada 2. oktobrī

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2012. gada 2. oktobrī pieņēma spriedumu lietā Mitkus pret Latviju, pieteikuma Nr. 7259/03.

Andris Mitkus vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā 2003. gadā, norādot uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. panta (spīdzināšanas aizliegums), 6. panta (tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu) un 8. panta (tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību) pārkāpumu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina, ka Latvijas Republika pārkāpusi visus minētos Konvencijas pantus, un noteica Andrim Mitkus taisnīgu atlīdzību par viņa pamattiesību pārkāpumu 16 000 eiro.

Andri Mitkus Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā pārstāvēja zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas informācija

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Wednesday
Dec212011

Klajā nāk Satversmes komentāri, zvērināta advokāte Inese Nikuļceva ir viena no līdzautorēm

2011. gada 19. decembris

Klajā laista grāmata „Latvijas Republikas Satversmes komentāri, VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības”. Latvijas Republikas Satversmes komentāri ir Latvijas Universitātes zinātniskais projekts profesora Dr.iur. Ringolda Baloža vadībā, kura īstenošanā spēkus apvienoja 37 Latvijas tiesībzinātnieki. Satversmes komentārus izdevis „Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgāds.

Šie ir pirmie Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas zinātniskie komentāri. Paredzams, ka komentāri būs neatsverami Satversmē ietverto normu interpretācijā, tos izmantos tiesneši, ierēdņi, praktizējoši juristi, studenti un citi interesenti.

„Eiropas tiesību biroja” zvērināta advokāte Inese Nikuļceva ir Satversmes 98. panta komentāra autore.

LV informācija

Friday
Nov252011

Dunikas un Medzes pagastu iedzīvotāji vēršas Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret vēja ģeneratoru būvniecību

2011. gada 1. novembris, papildināts 2013. gada 21. janvārī

2011. gada 18. augustā 19 Dunikas pagasta iedzīvotāji iesniedza sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, norādot uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pirmā protokola 1. pantā, kā arī konvencijas 6., 8. un 13. pantā garantēto tiesību pārkāpumu.

Dunikas pagasta nekustamo īpašumu īpašnieki uzskata, ka vēja parka izveide Dunikas pagastā būtiski samazina viņu nekustamo īpašumu vērtību, kā arī ierobežo viņu iespējas izmantot nekustamos īpašumus pēc saviem ieskatiem, tādējādi iejaucoties viņu tiesībās netraucēti baudīt īpašuma tiesības, ko garantē konvencijas 1.protokola 1.pants. Šī iejaukšanās nav likumīga, jo teritorijas un detālplānošanas procesā, paredzot vēja elektrostaciju zonas Dunikas pagastā, tika pieļauti būtiski pārkāpumi.

Turklāt vēja parka būvniecība tiešā mājokļu tuvumā veido pieteikuma iesniedzēju tiesību uz privāto dzīvi aizskārumu (konvencijas 8. pants), jo vēja elektrostacijas negatīvi ietekmēs apkārtējo vidi, radīs troksni, vibrāciju, iespējamas zemas frekvences skaņas, apēnojumu, gaismēnas, zibēšanas, ēnu mirgošanu un elektromagnētisko starojumu, ietekmējot pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti un, iespējams, arī veselību.

Dunikas pagasta iedzīvotāju sūdzība ir pieņemta izskatīšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā (lietas numurs 52499/11) un 2013. gada 14. janvārī nosūtīta Latvijas valdībai paskaidrojumu sniegšanai.

Savukārt 2011. gada 30. oktobrī sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniedza 41 Medzes pagasta iedzīvotājs, arī norādot uz konvencijas 6., 8. un 13. pantā un pirmā protokola 1. pantā garantēto tiesību pārkāpumu, paredzot Medzes pagastā vēja elektrostaciju apbūves zonas tiešā sūdzības iesniedzēju mājokļu tuvumā.

Medzes pagasta iedzīvotāju sūdzība saņemta Eiropas Cilvēktiesību tiesā un tai piešķirts nosaukums Mežvids and others v. Latvia un lietas numurs 67759/11.

Sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesai ar sabiedrības par atklātību „Delna” atbalstu sagatavoja zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.