Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.Jaunumi

Monday
Dec012014

Tiesa atzīst: „Saskaņas centram” jāizrāda tolerance pret tam veltīto kritiku

2014. gada 1. decembris, papildināts 2015.gada 15.maijā un 2016.gada 29.aprīlī

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa ir noraidījusi politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” celto prasību pret AS „Delfi” un Pēteri Vinķeli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskas kompensācijas piedziņu.

Politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” uzskatīja, ka tās godu un cieņu aizskar Pētera Vinķeļa raksta „Kreisais strupceļš aiz Rīgas mūra” (publicēts 2012. gada 19. septembrī portālā delfi.lv) frāze „izmantot labēji centrisko politiķu komunikācijas kļūdas, kliegt "ķeriet zagli!", lai šai burzmā pilsoņi nepamanītu Saskaņas centra laikā par leģendāru kļuvušo nekaunīgo 20% otkatu Rīgas publiskajos iepirkumos”.

Tomēr Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa spriedumā nepiekrita „Saskaņas centra” viedoklim un, atsaucoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, norādīja, ka strīdus frāze ir vērtējama kā Pētera Vinķeļa subjektīvi paustais viedoklis, nevis ziņa.

Pieļaujamās kritikas robežas attiecībā uz politiķi ir daudz plašākas nekā attiecībā uz „vidusmēra” pilsoni, savukārt „politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” nav atsevišķs politiķis, bet ir daudzu politiķu izveidota politisku partiju apvienība, tāpēc tai vēl vairāk kā atsevišķam politiķim ir jārēķinās, ka plašsaziņas līdzekļos tiks pausta ne tikai labvēlīga, bet arī kritizējoša, pat asa attieksme. Politisko partiju apvienībai „Saskaņas centrs” jāizrāda tolerance pret tai veltīto kritiku, kas ir vārda brīvības - jebkuras brīvas un demokrātiskas valsts - viena no pamatvērtībām – uzsvērts spriedumā.

Politisko partiju apvienība „Saskaņas centrs” iesniedza apelācijas sūdzību, tomēr arī Rīgas apgabaltiesa noraidīja prasību, piekrītot pirmās instances tiesas sprieduma motivācijai. Augstākā tiesa kasācijas tiesvedību neierosināja; Rīgas apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā 2016. gada 28.aprīlī.

Rīgas apgabaltiesas spriedums

Monday
Jul142014

Publicēta elektroniskā grāmata

2014. gada 11. jūlijs

Publicēta Dr. iur. Ineses Nikuļcevas elektroniskā grāmata „Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva”. Grāmatā analizēti tiešās demokrātijas institūti Latvijā un Eiropas valstīs, tos salīdzinot un izdarot secinājumus par tiešās demokrātijas institūtu tiesiskā regulējuma nepilnībām Latvijā. Atsevišķi analizēts katrs Latvijas tiešās demokrātijas institūts, kas ietverts Satversmē: fakultatīvā veto tautas nobalsošana; obligātā konstitucionālā tautas nobalsošana; tautas nobalsošana par dalību Eiropas Savienībā un par būtiskām izmaiņām šīs dalības nosacījumos; vēlētāju likumdošanas iniciatīva un automātiskā tautas nobalsošana, tautas nobalsošana par Saeimas atsaukšanu un atlaišanu. Grāmatas pamatā ir Ineses Nikuļcevas promocijas darbs.

BookRix informācija

Thursday
Dec192013

Satversmes tiesa lemj vairākās lietās par tautas nobalsošanu

2013. gada 19. decembris, papildināts 2014. gada 12. februārī

2013. gada 19. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2013-06-01 „Par likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 23. panta piektās daļas 2. punkta un 23.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Lieta tika ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta pieteikuma, kurš norādīja, ka varas dalīšanas principam neatbilstot likumā paredzētā Augstākās tiesas Senāta kompetence pārbaudīt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par atteikšanos reģistrēt vēlētāju iesniegtu likumprojektu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence pieņemt šādu lēmumu.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētās normas atbilst no Satversmes 1. panta izrietošajam varas dalīšanas principam, vienlaikus norādot, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāreģistrē ikviens vēlētāju iesniegts likumprojekts, izņemot gadījumus, kad tas acīmredzami nav pilnībā izstrādāts pēc satura. Jau iepriekš Satversmes tiesa ir norādījusi, ka likumprojektu nevar uzskatīt par pilnīgi izstrādātu pēc satura, ja tas: 1) paredz izlemt tādus jautājumus, kuri vispār ar likumu nav regulējami; 2) tā pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Satversmē ietvertajām normām, principiem un vērtībām; 3) tā pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

Satversmes tiesas spriedums

Savukārt 2014. gada 12. februārī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2013-05-01 „Par likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 22. panta pirmās daļas (2012. gada 8. novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī) un pārejas noteikumu 4. un 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantam”. Lieta tika ierosināta pēc divdesmit 11. Saeimas deputātu pieteikuma, kuri uzskata, ka apstrīdētās normas nepamatoti paaugstinot balsstiesīgo pilsoņu parakstu slieksni un aizskarot pilsoņu kopuma tiesības tieši ņemt dalību demokrātiskā likumdošanas procesā.

Satversmes tiesa atzina apstrīdētās normas par atbilstošām Satversmes 1. un 2. pantam. Satversmes tiesa atzina, ka pastāvēja pamatoti iemesli apstrīdētā regulējuma pieņemšanai un ka apstrīdētās normas nodrošina vēlētāju likumdošanas iniciatīvas tiesību efektīvu īstenošanu, tomēr vienlaikus norādīja, ka Saeimai ir pienākums periodiski apsvērt, vai tiesiskais regulējums nebūtu pilnveidojams.

Satversmes tiesas spriedums

Abās lietās „Eiropas tiesību biroja” zvērināta advokāte Dr. iur. Inese Nikuļceva sniedza viedokli lietā kā pieaicinātā persona.

Page 1 ... 3 4 5 6 7 ... 8 Next 3 Entries »