Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.Main | Satversmes tiesa ierosina lietu par maksājumiem “Latvijas gāzei” »
Monday
Jul082019

Satversmes tiesā – jauna lieta par Civilprocesa likuma normu

2019. gada 5.jūlijs

Satversmes tiesā ir ierosināta lieta Nr. 2019-11-01 par Civilprocesa likuma 464.1 panta trešās daļas, kas regulē kasācijas instances tiesas tiesības atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību civillietā, atbilstību Satversmes 91. un 92.pantam. Apstrīdētā norma paredz Augstākās tiesas tiesības atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību mantiska rakstura strīdos, ja tā daļa, par kuru spriedums tiek pārsūdzēts, ir mazāka par 2000 euro.

Satversmes tiesa jau vairākkārt ir skatījusi lietas, kas sniedz kasācijas instances tiesai plašu rīcības brīvību, lemjot par kasācijas tiesvedības ierosināšanu (sk., piemēram, 2013. gada 21. oktobra spriedumu lietā Nr.2013-02-01). Tomēr iepriekš likumdevējs nebija noteicis Augstākajai tiesai tiesības atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, vadoties nevis no juridiskiem apsvērumiem, bet no mantiska rakstura kritērija, proti, kāda ir summa, par kuru apelācijas instances tiesas spriedums tiek pārsūdzēts.

Konstitucionālo sūdzību sagatavoja zvērinātu advokātu birojā „Eiropas tiesību birojs”, sniedzot valsts apmaksāto juridisko palīdzību pēc Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma.

Satversmes tiesas informācija