Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Satversmes tiesā – jauna lieta par Civilprocesa likuma normu | Main | Izdoti Satversmes V. nodaļas “Likumdošana” komentāri, zvērināta advokāte Inese Nikuļceva ir viena no līdzautorēm »
Thursday
Jun202019

Satversmes tiesa ierosina lietu par maksājumiem “Latvijas gāzei”

2019. gada 17.jūnijs

Satversmes tiesas kolēģija ir ierosinājusi lietu Nr. 2019-10-0103 “Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 56. un 58. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam, kā arī šo noteikumu 87. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam”.

Lietā apstrīdētās tiesību normas regulē samaksu par dabasgāzi gadījumos, kad enerģijas lietotājs ir pārkāpis dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumus, kā arī paredz pienākumu šādā gadījumā enerģijas lietotājam samaksāt komersantam īpašu kompensāciju divkāršā apmērā. Konkrētā gadījumā Rīgas apgabaltiesa piedzina par labu AS „Latvijas gāze” no konstitucionālās sūdzības iesniedzēja samaksu par dabasgāzi nevis pēc skaitītāja rādījumiem, bet pēc AS “Latvijas gāze” veiktā aprēķina, kā arī kompensāciju tā iemesla dēļ, ka dabasgāzes patēriņš konstitucionālās sūdzības iesniedzēja nekustamajā īpašumā bija mazs, kas AS “Latvijas gāze” radīja aizdomas, bet vēlāk AS „Latvijas gāze” darbinieki konstatēja skrāpējumus uz skaitītāja. No konstitucionālās sūdzības iesniedzēja par nepilna gada laika posmu tika piedzīta samaksa par dabasgāzi, kompensācija un nokavējuma procenti vairāk kā desmit tūkstošu euro apmērā.

Konstitucionālo sūdzību sagatavoja zvērinātu advokātu birojā „Eiropas tiesību birojs”.

Satversmes tiesas informācija