Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Satversmes tiesa lemj par maksātnespējas procesa administratoriem noteikto valsts amatpersonas statusu | Main | Satversmes tiesa pieņem spriedumu par apdrošināšanas atlīdzības apmēru ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem »
Tuesday
Jan132015

Eiropas Cilvēktiesību atzīst pamattiesību pārkāpumu lietā Elberte pret Latviju

2015. gada 13.janvāris

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Elberte pret Latviju, pieteikuma Nr. 61243/08, atzīstot, ka Latvijas Republika ir pārkāpusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.pantu (privātās dzīves aizsardzība), kā arī 3. pantu (spīdzināšanas un cietsirdīgas un pazemojošas apiešanās aizliegums), pieļaujot audu izņemšanu pieteicējas mirušajam vīram bez pieteicējas piekrišanas.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa, piemērojot Konvencijas 8. pantu, konstatēja, ka Latvijas normatīvie akti laikā, kad notika audu izņemšana, (2001.gadā) bija neskaidri un pat valsts institūciju pārstāvjiem bija dažādi viedokļi par to saturu. Latvijas normatīvie akti nenoteica pieteicējai, kā arī citām personām līdzīgā situācijā (audi bez piederīgo piekrišanas tika izņemti vairākiem simtiem personu) skaidri saprotamu iespēju iebilst pret mirušā tuvinieka audu izņemšanu un tādējādi nenodrošināja adekvātu tiesisko aizsardzību pret patvaļu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa arī atzina, ka pieteicēja ir cietusi no pazemojošas apiešanās (Konvencijas 3.panta pārkāpums), jo ir atradusies ilgstošā neziņā, kādi orgāni vai audi izņemti viņas mirušajam vīram, kādā veidā tas noticis un ar kādu mērķi.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa noteica pieteicējai taisnīgu atlīdzību par viņas pamattiesību pārkāpumu 16 000 eiro.

Pieteicēju Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā pārstāvēja zvērināta advokāte Dr. iur. Inese Nikuļceva.

Spriedums