Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Eiropas Cilvēktiesību atzīst pamattiesību pārkāpumu lietā Elberte pret Latviju | Main | Eiropas Cilvēktiesību tiesa pieņem spriedumu lietā Dmitrijevs pret Latviju »
Thursday
Jan012015

Satversmes tiesa pieņem spriedumu par apdrošināšanas atlīdzības apmēru ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem

2014. gada 10. marts, papildināts 2014. gada 19. septembrī un 30. decembrī

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2014-06-03 „Par Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumu Nr. 331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” 3. punkta, 5.5. apakšpunkta, 7. punkta un 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta trešajam teikumam un 105. pantam, kā arī Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15. panta pirmās daļas 1.punktam”. Lietā ir apvienotas trīs lietas: viena lieta, kas ierosināta pēc SIA „Autofavorīts” konstitucionālās sūdzības, un divas lietas, kas ierosinātas pēc Augstākās tiesas Civillietu departamenta pieteikuma.

SIA „Autofavorīts” un Augstākās tiesas Civillietu departaments apstrīdēja Satversmes tiesā Ministru kabineta noteikumu normas, kas ierobežoja ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību par sāpēm un garīgajām ciešanām.

Satversmes tiesa, vērtējot SIA „Autofavorīts” pieteikumā apstrīdētās Ministru kabineta noteikumu normas, atzina, ka tās neatbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam. Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētās Ministru kabineta noteikumu normas paredz īpašuma tiesību aizskārumu, tādējādi tiesai bija jāvērtē, vai aizskārums ir noteikts ar likumu, vai tas ir noteikts leģitīma mērķa labad un vai tas atbilst samērīguma principam. Tā kā Ministru kabinets ir izdevis apstrīdētās normas, pārkāpjot Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15. panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Eiropas Savienības direktīvas, kas paredz daudz augstākus apdrošinātāja atbildības limitus, kā apstrīdētās normas, SIA „Autofavorīts” pamattiesību ierobežojums nav noteikts ar likumu – atzina Satversmes tiesa.

SIA „Autofavorīts” konstitucionālo sūdzību sagatavoja zvērinātu advokātu birojā „Eiropas tiesību birojs”.

Satversmes tiesas spriedums

„Delfi” informācija: 'Autofavorīts' uzvar valdību Satversmes tiesā lietā par nesamērīgi mazo morālā kaitējuma apdrošināšanas apjomu