Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Satversmes tiesa lemj vairākās lietās par tautas nobalsošanu | Main | Augstākās tiesas Senāts atzīst privātās dzīves pārkāpumu, publicējot personas fotogrāfiju „dzeltenajā presē” »
Monday
May202013

Satversmes tiesa pieņem spriedumu lietā par tiesu izpildītāju amata atlīdzību

2013. gada 27. jūnijs

Satversmes tiesa 2013. gada 27. jūnijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2012-22-0103 „Par Civilprocesa likuma 567. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības segšanu no valsts budžeta gadījumos, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam un Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumu Nr.670 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību” 8., 9., 10., 11. un 12. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam”.

Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 670 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību” neatbilst Satversmes 64. un 105. pantam, savukārt Civilprocesa likuma 567. panta trešā daļa ir atbilstoša Satversmes 107. pantam.

Pieteikumu Satversmes tiesā iesniedza zvērināti tiesu izpildītāji. Civilprocesa likuma 567. panta trešā daļa paredz, ka gadījumos, kad piedzinējs civilprocesā ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, no valsts budžeta sedz tikai izpildu darbību veikšanai nepieciešamos izdevumus (piemēram, izdevumus par dokumentu piegādāšanu, informācijas saņemšanu, ceļa izdevumus, izdevumus saistībā ar mantas izsoles rīkošanu un sludinājumu publicēšanu), bet neparedz tiesu izpildītāja amata atlīdzību.

Turklāt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 670 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību” zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteiktā kompensācija par izdevumiem, kas saistīti ar izpildu darbībām, gadījumos, ja piedzinējs no ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, ir daudz zemāka par patiesajām sprieduma izpildes izmaksām; pārējie izdevumi tiesu izpildītājiem jāsedz no saviem līdzekļiem.

Juridisko palīdzību pieteikuma iesniedzējiem nodrošina zvērinātu advokātu birojs „Eiropas tiesību birojs”.

Satversmes tiesas spriedums