Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Publicēta elektroniskā grāmata | Main | Satversmes tiesa pieņem spriedumu lietā par tiesu izpildītāju amata atlīdzību »
Thursday
Dec192013

Satversmes tiesa lemj vairākās lietās par tautas nobalsošanu

2013. gada 19. decembris, papildināts 2014. gada 12. februārī

2013. gada 19. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2013-06-01 „Par likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 23. panta piektās daļas 2. punkta un 23.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Lieta tika ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta pieteikuma, kurš norādīja, ka varas dalīšanas principam neatbilstot likumā paredzētā Augstākās tiesas Senāta kompetence pārbaudīt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par atteikšanos reģistrēt vēlētāju iesniegtu likumprojektu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence pieņemt šādu lēmumu.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētās normas atbilst no Satversmes 1. panta izrietošajam varas dalīšanas principam, vienlaikus norādot, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāreģistrē ikviens vēlētāju iesniegts likumprojekts, izņemot gadījumus, kad tas acīmredzami nav pilnībā izstrādāts pēc satura. Jau iepriekš Satversmes tiesa ir norādījusi, ka likumprojektu nevar uzskatīt par pilnīgi izstrādātu pēc satura, ja tas: 1) paredz izlemt tādus jautājumus, kuri vispār ar likumu nav regulējami; 2) tā pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Satversmē ietvertajām normām, principiem un vērtībām; 3) tā pieņemšanas gadījumā nonāktu pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

Satversmes tiesas spriedums

Savukārt 2014. gada 12. februārī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2013-05-01 „Par likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 22. panta pirmās daļas (2012. gada 8. novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī) un pārejas noteikumu 4. un 5. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantam”. Lieta tika ierosināta pēc divdesmit 11. Saeimas deputātu pieteikuma, kuri uzskata, ka apstrīdētās normas nepamatoti paaugstinot balsstiesīgo pilsoņu parakstu slieksni un aizskarot pilsoņu kopuma tiesības tieši ņemt dalību demokrātiskā likumdošanas procesā.

Satversmes tiesa atzina apstrīdētās normas par atbilstošām Satversmes 1. un 2. pantam. Satversmes tiesa atzina, ka pastāvēja pamatoti iemesli apstrīdētā regulējuma pieņemšanai un ka apstrīdētās normas nodrošina vēlētāju likumdošanas iniciatīvas tiesību efektīvu īstenošanu, tomēr vienlaikus norādīja, ka Saeimai ir pienākums periodiski apsvērt, vai tiesiskais regulējums nebūtu pilnveidojams.

Satversmes tiesas spriedums

Abās lietās „Eiropas tiesību biroja” zvērināta advokāte Dr. iur. Inese Nikuļceva sniedza viedokli lietā kā pieaicinātā persona.