Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Augstākās tiesas Senāts atzīst privātās dzīves pārkāpumu, publicējot personas fotogrāfiju „dzeltenajā presē” | Main
Tuesday
Dec112012

Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzīst cilvēktiesību pārkāpumu lietā Čuprakovs pret Latviju

2012. gada 11. decembris, papildināts 2012. gada 18. decembrī

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2012. gada 18. decembrī pieņēma spriedumu lietā Čuprakovs pret Latviju, pieteikuma Nr. 8543/04.

Aleksejs Čuprakovs vērsās Eiropas Cilvēktiesību tiesā, norādot, ka apstākļi Latvijas cietumu slimnīcā, kurā viņš tika ievietots 2005. gadā, veido Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. panta (spīdzināšanas aizliegums) pārkāpumu. Turklāt sūdzības iesniedzējs uzskatīja, ka Latvijas Republika ir pārkāpusi arī Konvencijas 8. pantu (tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību) un 34. pantu (tiesības uz individuālu sūdzību), cietuma darbiniekiem atverot viņa saraksti ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa atzina Konvencijas 3. panta pārkāpumu, norādot, ka uzturēšanās apstākļi cietumu slimnīcā bija cilvēka cieņu pazemojoši, un noteica Aleksejam Čuprakovam taisnīgu atlīdzību par viņa cilvēka tiesību pārkāpumu 4 000 eiro.

Alekseju Čuprakovu Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā pārstāvēja „Eiropas tiesību biroja” zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas informācija

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums