Inese Nikuļceva

 

Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inesei Nikuļcevai ir maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.), kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.« Dunikas un Medzes pagastu iedzīvotāji vēršas Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret vēja ģeneratoru būvniecību | Main
Thursday
Nov182010

Augstākās tiesas Senāts uzliek par pienākumu valstij reģistrēt bērnu ar vārdu Otto

2010. gada 9. jūlijs, papildināts 2010. gada 17. novembrī

Latvijā daudzas ģimenes ir sarūgtinātas, jo nevar reģistrēt bērnu ar izvēlēto vārdu. Dzimtsarakstu nodaļas atsaka reģistrāciju, ja bērna vārda rakstība neatbilst latviešu valodas pareizrakstības normām. Īpaši kuriozi ar atteikumi reģistrēt bērnus ar vārdu „Otto”, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar latviešu valodas pareizrakstības normām šo vārdu raksta ar vienu "t", proti, „Oto”.

2010. gada 9. jūlija spriedumā Administratīvā apgabaltiesa atzinusi, ka vecākiem ir tiesības reģistrēt savu dēlu ar vārdu „Otto” (ar diviem „t”). Spriedums vērtējams kā progresīvs, jo Administratīvā apgabaltiesa ir analizējusi bērna un viņa vecāku cilvēktiesību aizskārumu un, vadoties no Latvijas Republikas Satversmē un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību konvencijā garantētajām tiesībām uz privāto dzīvi, atzinusi, ka dzimtsarakstu nodaļas atteikums reģistrēt bērna dzimšanu ar vārdu Otto bija prettiesisks.

Augstākās tiesas Senāts 2010. gada 17. novembrī atstājis negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Senāts spriedumā atzinis, ka valsts noteiktais aizliegums reģistrēt bērnam vārdu „Otto”, pieprasot tā vietā lietot „Oto”, ir nesamērīgs personas tiesību uz privāto dzīvi ierobežojums.

Pieteikuma iesniedzējus pārstāvēja „Eiropas tiesību biroja” zvērināta advokāte Inese Nikuļceva.

Spriedums

LNT Top 10 sižets