Pieteikums un pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Eiropas Cilvēktiesību tiesā var vērsties, ja Latvijas valsts ir pārkāpusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā garantētās tiesības. Pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesā var būt vēl efektīvāks cilvēktiesību aizsardzības līdzeklis, kā pieteikums Satversmes tiesā. Eiropas Cilvēktiesību tiesā persona var pieprasīt arī materiālu kompensāciju par pamattiesību aizskārumu.

Mēs piedāvājam sagatavot pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai visaugstākajā kvalitātē, ievērojot tiesas prasības un nodrošinot izvērstu argumentāciju.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa savos spriedumos jo īpaši vadās no savas iepriekšējās judikatūras līdzīgās lietās. Mūsu birojs ir sagatavojis pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai īpaši sarežģītos gadījumos, esam padziļināti pētījuši cilvēktiesību jautājumus un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, tāpēc garantējam profesionāla pieteikuma sagatavošanu, balstoties uz tiesas judikatūru līdzīgās lietās. Sagatavosim arī nepieciešamos papildu paskaidrojumus tiesai angļu valodā un nodrošināsim pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Esam pārstāvējuši pieteikuma iesniedzējus Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietās, kurās tiesa jau pieņēmusi iesniedzējiem labvēlīgus nolēmumus, piemēram, Bogdanovs-Migaļevs pret Latviju, pieteikuma Nr.25761/02 (noslēgts mierizlīgums), Mitkus pret Latviju, pieteikuma Nr. 7259/03 (tiesa atzina vairāku Konvencijas pantu pārkāpumu un noteica iesniedzējam atlīdzību 16 000 eiro), Čuprakovs pret Latviju, pieteikuma Nr.8543/04 (tiesa atzina, ka Latvija pārkāpusi Konvencijas 3. pantu un noteica iesniedzējam atlīdzību 4000 eiro), Dmitrijevs pret Latviju, pieteikuma Nr. 49037/09 (tiesa atzina tiesību uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu pārkāpumu), Elberte pret Latviju, pieteikuma Nr.61243/08 (atzina, ka ir pārkāpta privātās dzīves aizsardzība un noteica atlīdzību 16 000 eiro), Vaščenkovs pret Latviju Nr. 30795/12 (atzina tiesību uz brīvību pārkāpumu apcietinājuma piemērošanā un noteica atlīdzību 3 000 eiro).

Zvērināta advokāte Dr. iur Inese Nikuļceva ir pārstāvējusi pieteicēju Viktoru Jeronoviču Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielajā palātā mutvārdu procesā lietā Jeronovičs pret Latviju, pieteikuma Nr.547/02 (sk. Eiropas Cilvēktiesību tiesas sēdes videoierakstu), kurā tiesa atzina Konvencijas 3.panta pārkāpumu un noteica atlīdzību 4000 eiro.

Mūsu birojs piedāvā arī konsultācijas par starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismu izmantošanas iespējām, arī konsultāciju par iespējām vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā konkrētā gadījumā.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas informācija par pieteikuma iesniegšanu