Par mums

Zvērinātu advokātu birojs „Eiropas tiesību birojs” piedāvā saviem klientiem zināšanas un pieredzi konstitucionālajās tiesībās, Eiropas un starptautiskajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, civiltiesībās un komerctiesībās. Mūsu prioritāte ir konstitucionālā tiesvedība, tomēr piedāvājam sniegt juridisko palīdzību arī citās jomās: administratīvajās lietās, civillietās un komerclietās.

Izprotot klienta vajadzības, piedāvājam iespējamos risinājumus un sniedzam  kvalitatīvu juridisko palīdzību. Attiecības ar klientiem „Eiropas tiesību birojs” pamato:

 -         profesionalitātē, pieredzē un kompetencē;     

 -         godīgumā, savstarpējā uzticībā un cieņā;

 -         atbildībā un precizitātē.

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Dr.iur. Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

Inese Nikuļceva ir tiesību zinātņu doktore (promocijas darbs "Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva"). Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.