Konsultācijas Eiropas tiesību jautājumos

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpēc Latvijai ir saistošas arī Eiropas Savienības tiesības. Eiropas Savienības tiesības var būt piemērojamas gan pārrobežu gadījumos, piemēram, ģimenes tiesībās, ja laulātie ir dažādu valstu pilsoņi, gan arī gadījumos bez pārrobežu rakstura, ja attiecīgo jomu regulē Eiropas Savienības tiesību akti, piemēram, lauksaimniecībā.

Mūsu birojs piedāvā konsultācijas par tiesībām, kas izriet no Latvijas dalības Eiropas Savienībā komerctiesību, civiltiesību un citās jomās. Piedāvājam skaidrojumu par Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu, interpretāciju un mijiedarbību ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem; izskaidrosim gan jūsu tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem, gan jūsu tiesības gadījumos, ja valsts institūcijas izdevušas administratīvos aktus, piemērojot Eiropas Savienības regulas.

Ja jūs esat iesaistīti strīdā ar valsts vai pašvaldības iestādi vai civiltiesiskā strīdā, kurā ir piemērojamas arī Eiropas Savienības tiesības, piedāvājam sagatavot nepieciešamos tiesas un citus dokumentus, kā arī pārstāvēt jūs valsts vai pašvaldības iestādēs, kā arī tiesās, izmantojot mūsu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienības tiesībām, arī Eiropas Savienības tiesas judikatūru.

Piedāvājam arī konsultācijas par iespējām vērsties Eiropas Savienības institūcijās.