Juridiskā palīdzība

 • Pārstāvība Satversmes tiesā

  Piedāvājam gandrīz 20 gadu pieredzi tiesvedībās Satversmes tiesā: profesionālu konsultāciju par iespējām un izredzēm Satversmes tiesā, kvalitatīva pieteikuma sagatavošanu un efektīvu pārstāvību Satversmes tiesas procesā.

 • Pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

  Esam nodrošinājuši pieteikuma iesniedzēju pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā vairākos desmitos lietu, kurās spriedums jau pieņemts vai sagaidāms tuvākajā laikā. Piedāvājam pieredzē balstītu vispusīgu konsultāciju par izredzēm Eiropas Cilvēktiesību tiesā, pieteikuma sagatavošanu un kvalitatīvu pārstāvību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

 • Valsts un pašvaldību lēmumu apstrīdēšana

  Piedāvājam profesionāli un par pieņemamu samaksu juridisko palīdzību administratīvajās lietās un administratīvo pārkāpumu lietās: sagatavot iesniegumu valsts vai pašvaldības institūcijai, pieteikumu un citus dokumentus tiesai, pārstāvību tiesā gan fiziskām, gan juridiskām personām, jo īpaši sarežģītās lietās.

 • Juridiskā palīdzība civillietās

  Juridiskā palīdzība un pārstāvība tiesās galvenokārt sarežģītās civillietās par goda un cieņas vai privātās dzīves aizskārumu, īpašumtiesību strīdos, lietās par zaudējumu piedziņu, komercstrīdos, darba tiesību lietās, ģimenes tiesību  un citu kategoriju lietās.

 • Konsultācijas Eiropas tiesību jautājumos

 • Starptautiskie strīdi