Inese Nikuļceva

Zvērinātu advokātu biroja „Eiropas tiesību birojs” dibinātāja ir zvērināta advokāte Dr. iur. Inese Nikuļceva.

Inesei Nikuļcevai ir ievērojama jurista pieredze, jo īpaši konstitucionālajās, starptautiskajās tiesībās, administratīvajās un komerctiesībās, kā arī tiesību zinātņu pasniedzējas un vadītājas pieredze.

No 1992. līdz 1996.gadam viņa ir pārstāvējusi Latviju, strādājot diplomātiskajā dienestā vēstniecībā Maskavā. Neatsveramu izpratni par konstitucionālo tiesvedību guvusi Satversmes tiesā, strādājot par tiesneša palīgu (1999. - 2002. gads).

No 2003. līdz 2008.gadam ieņēmusi valsts sekretāra vietnieces likumdošanas jautājumos amatu Tieslietu ministrijā. 2008. un 2009.gadā pārstāvējusi Ministru kabinetu Satversmes tiesā.

Inese Nikuļceva pasniegusi komerctiesības Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (2001. - 2007.gads), kā arī bijusi biznesa augstskolas „Turība” pasniedzēja (2002.-2003. un 2009.-2012.gads).

Inese Nikuļceva ir tiesību zinātņu doktore (promocijas darbs "Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva"). Maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās (LL.M.) iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pārvalda latviešu, krievu, angļu, franču, kā arī vācu valodu. Un ir daudzu publikāciju autore.